Hundägaren & hundproblemen

I media och i många andra sammanhang får vi å ena sidan höra att hundägaren är den som alltid är orsak till hundens beteende – och å andra sidan diskuteras och pushas det för ett rasförbud då man menar att vissa raser är farligare än andra. Så då är det ju inte utan att man undrar - hur är det egentligen? Vad är det som gör att problembeteenden uppstår hos en hund? Är det alltid hundägarens fel att hunden uppvisar problem? Och vem är i så fall den typiska problemhundsägaren? Finns det några farliga hundraser? Är ett rasförbud befogat? Under detta föredrag tas dessa frågeställningar upp och belyses utifrån de fakta som finns i ämnet.

Ca 3 timmar långt

En sammanslagning av det föredrag jag höll på Adventure Dog Conference 2008 ochADVENTure Dog Conference 2010 vilken även visades i UR Samtiden: http://www.ur.se/id/162010.