Hundens etologi

Under dagen får du en introduktion i ämnet etologi - läran om djurs beteende. Detta heldagsföredrag är anpassat efter de nya reglerna för hunddagis- och hundpensionatsföreståndare där man måste ha en grundläggande förståelse och kunskap i djurs beteende.

Under dagen tar vi upp och diskuterar kring:
- Motivation och beteende
- Social organisation hos djur
- Djurens kommunikation
- Beteendets evolution
- Tillämpad etologi
- Kognition

Föredragshållare: Linda Atmer, Fil.mag i biologi

 

Intresserad? Hör av dig!